GRÖN FREDAG

Grön Fredag handlar om att (minst) en dag i veckan använda skolgården och uteklassrummet för lektioner med inriktning på hållbar undervisning. På lunchen sker aktiviteter med utomhusmatlagning och matservering. Elever och pedagoger samlas då på skolgården genom ett grönt och hållbart mattema.

Vi på Linnés Mathus har i vårt nätverk ett stort antal regionala och lokala matproducenter och förädlare som alla har gemensamt att de erbjuder miljösmarta och gröna produkter och tjänster. Med deras stöd och samverkan kan vilken skola som helst utveckla sin gröna profil och verksamhet.

Människor utvecklas ofta stegvis. Genom att börja arbeta med ex. grön fredag och sedan låta dessa idéer sprida sig till veckans övriga dagar, kan vi tillsammans lägga grunden för en grönare skola och en grönare värld.

 
 

 
 

DISKOBOLL & SAGOSTUND

Ann-Kristin Montan säger att den varierande naturen upptäcker gärna barnen på Utsiktens förskola som är en del av Brösarp skola. Vi arbetar efter Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik där ett upplevelsebaserat lärande ligger i fokus. I naturen kan alla olika inlärningstyper hitta sin egen utmaning, i det lilla eller stora, kika med lupp eller klättra i träd.

I vår närliggande skogsdunge har vi ett uteklassrum och i flera vädersträck finns spännande miljöer som vi gör utflykter till. Sedan vi fick ett uteklassrum på skolgården så har vi under våren haft allt från utomhusmatlagning till minidisco med en äkta discokula i taket på tältet. Att samlas i tältet med sagostund och filt när regnet smattrar mot tältduken över en brasa har varit höjdpunkter som uppskattats av alla inblandade. Att vi har tillgång till idéhäften med Linnélektioner ger oss fina möjligheter att använda uteklassrummet med aktiviteter i naturen under hela året.

 
 

 
 

INSPIRATION FÖR KUNSKAP

Linnés Mathus tillhandahåller pedagogiskt material genom Linnélektioner. Linnélektioner är ett vetenskapligt idé- och inspirationsmaterial för pedagoger som vill inspirera till ett undersökande, tematiskt och tvärvetenskapligt arbetssätt.

I materialet finns tips och förslag på allt från odling och insektsträdgårdar till hur andra delar av skolgården kan integreras i undervisningen. Allt för att skapa aktiviteter och miljöer med biologisk mångfald, utrymme för spännande motorik och hållbar undervisning på skolgården. Linnelektionerna finns för att tipsa och hjälpa lärare och pedagoger att förflytta delar av undervisningen utomhus.