GARANTI

Uteklassrummen och utrustningen är producerade i material som har kvalité och funktion för lång livslängd. När ett beslut om inköp av ett Uteklassrum skall tas, är det viktigt att vara medveten om utrustningens livslängd. Enbart inköpspriset kan inte jämföras om olika produkter har olika hållbarhet, har olika krav för underhåll eller funktion. En bra investering för er som köper ett Uteklassrum, för att ge möjlighet till utomhuspedagogik, är därför att ställa höga krav på minimalt underhåll och lång livslängd. Linnés Mathus lämnar 3 års garanti på utrustningen till Uteklassrummet men vi vet att dessa material kan ha en livslängd som är betydligt längre.

Linnés Mathus förbehåller sig rätten att byta ut defekt utrustning. Leveranskontroll måste utföras av kunden. Både då Linnés Mathus monterat ett komplett Uteklassrum och när enskilda komponenter beställts och levererats. Eventuella brister och skador meddelas Linnés Mathus inom 7 dagar efter mottagen leverans. För att Linnés Mathus skall godkänna reklamation måste reklamation fotodokumenteras!
 

LEVERANSVILLKOR | INSTALLATION

Villkor för leverans och montering av Uteklassrum träffas efter överenskommelse. Alla produkter och tillbehör samt aktiviteter offereras.

Leveranstid med installation av kompletta Uteklassrum är normalt Ca 6-8 veckor från beställning. Linnés Mathus erbjuder komplett installationen av alla komponenter i ett uteklassrummet på anvisad plats på skolgården.

Leveransdatum och datum för installation bekräftas i orderbekräftelse. Leverans- och installationsbekräftelse upprättas och lämnas vid installationen.

Linnés Mathus informerar aktuell kontaktperson inför installationen minst (7) dagar innan installation. I samband med installationen utbildas utvald kontaktperson om uteklassrum och våra anläggningar samt tips och råd med övrig information för att säkerställa funktionaliteten.

Skolan utser kontaktperson för underhåll och support. Skolan skall se till att det finns el framdraget till platsen att tillgå när uteklassrummet installeras.
 
 

BETALNINGSVILLKOR

Leasing- Hyra
Linnés Mathus tillämpar försäljning av utrustning och erbjuder även hyra/leasing. Vid köp är betalnings- villkoren 15 dagar netto via fakturering. Samtliga angivna priser är exklusive moms.

Vid upplägg för delbetalning/leasing görs en sedvanlig kreditprövning via SVEA Ekonomi som då presentera ett förslag på finansiering. Efter leasingtiden äger skolan utrustningen.

Vid leasing kan även en försäkring tecknas. (*Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda fysiska skador såsom brand, vattenskada, stöld, skadegörelse och olyckshändelser)

Material och utrustning

Alla komponenter som finns att beställa till Uteklassrum är tillverkade i trä. Basen i uteklassrummet består av tält, sittgrupper, odlingslådor, utematlagning med tre-fot, diskbänk och köksutrustning samt förvaring & exponeringsbodar. Det är en stor fördel om man kan uppföra Uteklassrummet vid ett grönområde, men det går lika bra i en stadsmiljö.

Samtliga träprodukter vi erbjuder i konceptet är svensktillverkade. Ett material och en råvara som är förnyelsebar. Just därför är det också något vi kan använda med gott samvete. Våra odlingslådor är tillverkade i virke som behandlats med ORGANOWOOD och vi använder oss av en gammal hederlig svensk byggteknik när vi sätter samman lådorna.

ORGANOWOOD är baserad på modifiering av trä för att det ska bli resistent mot röta, eld eller vatten och fukt. Fibrerna förändras molekylärt till skillnad mot traditionell tryckimpregnering där biocider och tungmetaller trycks in i virket. Inga giftiga eller miljöfarliga ämnen används vid modifieringen.
 
 

SKÖTSELAVTAL

Löpande skötsel av odlingsutrustning utförs efter överenskommelse.