Tillbehören som finns till våra Uteklassrum har utvecklats efter hand för praktisk användning och för aktiviteter i samband med utomhuspedagogik. Aktiviteter har utformats i samband med invigningar och på hösten har vi medverkat under skördefester med våra utematlagningsspecialister. I samarbete med partners erbjuder vi stöd och tips om vad som är lämpligt att odla på skolgården eftersom det som odlas skall ätas. Vi erbjuder även böcker med tips om bra och pedagogiska utomhusaktiviteter för skolgården.

Linnélektioner -ett idé- och inspirationsmaterial är till för lärare i skolan som arbetar med NO/naturvetenskap och som vill inspirera till ett undersökande, tematiskt och tvärvetenskapligt arbetssätt.
Tillbehör

Odla på skolgården


Odlingstips med allt från vad skall vi odla När skall vi odla? Var skall vi odla? Att sköta sin olding. Vad är växelbruk?
Tillbehör

Ute är inne i bakfickan


Att lära in ute - För hållbar utveckling Bra tips för spännande och lärande aktiviteter utomhus.
Tillbehör

Sittdynor


Sittdynor av Svenska Kvalité i linne. Dynorna tillverkas i Sverige och stoppas med vadmal.
Ativitet

Kick-off invigning


Invigning av Uteklassrummet där det sker Utematlagning med Linnés Mathus utematlagare på plats. Råvaror ingår i aktiviten.
Ativitet

Skördefest


Aktivitet med Utematlagning med Linnés Mathus utematlagare på plats. Lokala råvaror från en bonde nära dig som inslag.

Utbildningspaket BAS som utformats av vår samarbetspartner Anders Szczepanski.
Aktiviet

Grön fredag


När Uteklassrummet blir platsen för lektioner med inriktning på hållbar undervisning. Närproducerad råvara som inslag på utematlagningsmenyn.