UTEKLASSRUM & MOTORIKBANOR

En skräddarsydd lösning

Svensktillverkade kvalitétskåtor eller fasta installationer i trä


Ett Uteklassrum är i definition av en plats att utgå ifrån för en utvidgad lärmiljö. En plats på skolgården eller i ett nära naturområde där man utgår ifrån för att bedriva handlingsburen och upplevelsebaserad undervisning. Ett Uteklassrum skall fungera som regn, sol och vindskydd för lärande utomhus året runt. Funktionen med de produkter som vi erbjuder är utvecklade för en funktion i utemiljö i samband med utomhusundervisning. Välj mellan våra svensktillverkade kvalitétskåtor eller fasta installationer i trä. Vi skräddarsyr den lösning som passar bäst för de förutsättningar som finns på platsen där du bedriver er verksamhet.

vår utbud