För smartare, friskare, gladare barn & personal UTEKLASSRUM & UTOMHUSPEDAGOGIK

Vi gör det enkelt från start!

Vi hjälper dig genom alla delar av processen


Forskare är överens om nyttan med fysisk aktivitet och att man genom utomhusaktiviteter förstärker både hälsan och inlärning för barnen i skolan. Några av dem är Acki Wästlund, Ingvar Nilsson, Anders Wadeskog, Olof Fastén, Anders Szczepanski, Cecilia Boldemann, Anders Hansen m.fl.

Det finns en mängd litteratur tillgänglig med fakta om nyttan av fysisk aktivitet och Utomhuspedagogik, Lärmiljö, närmiljö, och det utvidgade klassrummet, Klassrum med himlen som tak, Hjärnstark m.fl.

Kontakta oss
Anders Szczepanski, Dr. (fil lic), forskare vid Linköpings universitet

Vinst i humankapital

med besparingar för bidragsberoende i framtiden


Skolan är en av Sveriges stressigaste arbetsplatser med stor ökning av psykisk ohälsa. Med utomhuspedagogik och fysisk aktivitet påverkas barnen positivt. Aktiviteter där man hjälps åt ger gott kamratskap med respekt som en naturlig vaccination för social kompetens med långvarig hållbarhet. Fysisk aktivitet och samarbete med kamrater och lärare skapar motivation, stabilitet, trygghet och välbefinnande som stärker självkänslan, en viktig egenskap som barnen tar med sig och för alltid kommer att ha stor nytta av för resten av sina liv.

Sveriges alla kommuner måste blir bättre på att genomföra KAA (Kommunalt Aktivitets Ansvar) som syftar till samverkan mellan skolan och social verksamhet för att bryta utanförskap och identifiera och motivera Hemmasittare. Använda de möjligheter som ges med likvärdighetsbidraget både för Kompetensutveckling och utbildningar i utomhuspedagogik samt för investeringar i utemiljön för mer fysiska aktiviteter med allt från odlingar av grönsaker till Utematlagning till Skeppsbrott med motorik, balans, lek och träningsbanor på skolgården.
 

20 Miljarder i besparingar

för skolans lokalkostnader


Uteklassrum med växelvis lärande ute och inne ger rätt förutsättningar för vinster i humankapital och stora lokalbesparingar. Utbildningar i Utomhuspedagogik för både barn och lärare ingår i Linnés Mathus erbjudande med utrusning och tjänster samt en enkel applikation för schemaläggning för Uteklassrumet finns att tillgå för bokning.
Vill du veta mer om detta? hör gärna av dig.

kontakta oss