utklassrum-bild
uteklassrum-ikon
KOMPLETT UTEKLASSRUM

För 30 – 60 sittande elever. Tältkåta, sittgrupper, ute-kateder & förvaring, utekök, odlingsutrustning

utbildning-bild
utbildning-ikon
UTBILDNING & KOMPETENSDAGAR

i utomhuspedagogik. Fyra utbildningsdagar ger Dig konkreta idéer för undervisning utomhus under de fyra årstiderna. ”Linne- och Szczepanski Diploma” erhålls efter genomförd utbildning.

littratur-bild
litteratur-ikon
KURSLITTERATUR SOM KUNSKAPSKÄLLA

I paketet ingår: Utomhuspedagogik som kunskapskälla – Närmiljö blir lärmiljö, antologi utgiven av Studentlitteratur Lund (2007), Friluftslivets pedagogik och många andra

projektering
projektering-ikon
PROJEKTERING & HANDLEDNING

Hjälp med att hantera kontakter med markägare, fastighetsägare berörda myndigheter. Bygglov för ett Uteklassrum behövs inte men kontakt med lokalt byggnadskontor etableras

 
 
 
Ett uteklassrum syftar till att ge barn och ungdomar en naturlig samlingsplats på skolgården för att lägga grunden till djupare kunskap om hållbarhet, mat och odling. Dessutom vill vi på skolgården skapa möjlighet till utomhuspedagogik för att stimulera elevernas skolresultat och allmänna välbefinnande. Att våra uteklassrum med dess varierande miljö stimulerar fler av barnens sinnen än det traditionella klassrummet har vi fått bekräftat många gånger. Oberoende om det sker som sagostund för de yngre, eller som mattelektioner för de äldre, så är effekten detsamma. Barnen blir mer intresserade när undervisningen förläggs i en annan miljö än det traditionella klassrummet.

All undervisning kanske inte passar att förlägga i våra uteklassrum men förmodligen fler än vi tror. Genom kreativ planering och förberedelse finns det många ämnen som går att studera i utomhusmiljö. Att barnen dessutom andas frisk luft under tiden som de studerar utomhus och därmed utvecklar ett mer positiv välbefinnande får vi på köpet! Det engagemang och entusiasm som barnen delar med sig av när de dessutom odlar, skördar och sedan äter den egenodlade maten är något som vi upplevt många gånger och vi vill att fler vuxna ska få uppleva detsamma.
 
 
 
 
SUCCÉ FÖR VÅRT NYA UTEKLASSRUM I BRÖSARP Vår satsning med ett utomhusklassrum på skolgården på Brösarp Skola har blivit en riktig succé. Det var spännande när vi den 18 april invigde vårt uteklassrum. Tillsammans hjälpte barnen, lärare samt personal från Linnés Mathus åt att skyffla jord, plantera fröer i odlingslådorna som ramar in klassrummet på skolgården. Lärare, pedagoger men framförallt barnen har sedan invigningen regelbundet använt uteklassrummet varje vecka och jag kan konstatera att satsningen har varit mycket lyckad. Inte minst för miljöombyte när vi har lektioner. Barnen sätter sig gärna här också på rasterna och förskolan har till och med haft disco. Men den största vinsten är gemenskapen. Den 7 oktober hade vi skördefest och alla hjälptes åt och umgicks över åldersgränserna. På så sätt får vi också in skolans värdegrund på ett väldigt naturligt sätt.

Ann-Kristin Montan
Rektor och Förskolechef