PROJEKTERING & HANDLEDNING

Bygglovsansökan?

Vi hjälper till med att hantera kontakter

Vi hjälper till med att hantera kontakter med markägare, fastighetsägare och berörda myndigheter. Vad behöver jag som kund veta om bygglov vid hyra av Uteklassrum som en lösning för tillfälliga lokaler? För tillfälliga lokaler krävs bygglov men det räcker med ett så kallat tidsbegränsat bygglov. Det kan man ansöka om i 5+5+5 år. Kontakta oss så hjälper vi dig genom processen.

Det skiljer sig lite från kommun till kommun, men generellt är det själva ansökan, teknisk beskrivning och en situationsplan som upprättas som ett standarddokument. I samband med att UISAB besöker skolan så utser man tillsammans en lämplig plats på skolgården för placering av ett eller flera UK -Uteklassrum. Viktigt att det finns goda förutsättningar för odling och att man undviker ”blåshål” samt att man tänker långsiktigt med möjlighet för expansion. Avseende bygglovsansökan för UK-Växthus och UK- Multifunktionslokaler så är det själva ansökan, teknisk beskrivning, sektionsritning, plan- och fasadritning med färgkoder, konstruktionsritning, arbetsmiljöplan och en energiberäkning samt en situationsplan som normalt är standard.

Vi har utvecklat underlag och material som vi tillämpar och vi hjälper er kostnadsfritt vid avtal med att ta fram de handlingar som behövs.

Bara några veckor

Från god idé till invigning av uteklassrum och kick off på bara några veckorUtelyftet i Sverige AB har specialiserat sig på erbjudanden av hållbar utveckling för skolan. Vi har under fem år utvecklat Uteklassrum som ett bra alternativ till inomhusundervisning. Hyr ett komplett Uteklassrum med sittgrupper, utekateder och utekök där det ingår utbildning utomhuspedagogik för upp till 20 lärare för 3 798 SEK i månaden.

Uteklassrum, - lokalförsörjning med himlen som tak!


Ett lokalbehov kan uppstå plötsligt i skolans värld. Forskning och vetenskapliga rön eller demografiska förändringar kan framkalla nya behov av undervisningsmetoder och därigenom undervisningslokaler. En stor bygginvestering kan visa sig olönsam eller för osäker. Att hyra tillfälliga lokaler genom att välja Uteklassrum från 30–60 elever kan då vara en lyckad och bra lösning som behövs för att fatta ett informerat beslut. Ytterligare ett skäl att hyra är att det ger utrymme för lösningar när det är åtstramningar och nerdragningar i budget, att hyra är då ett bra och kostnadseffektivt sätt att hantera lokalförsörjningsbehoven.
 

Upphandling & bygglov

Uteklassrum, Växthus och Multifunktionslokaler


UISAB är ett företag som i princip uteslutande arbetar med uthyrning av Uteklassrum, Växthus och Multifunktionslokaler. UISAB har lång erfarenhet av uthyrning och försäljning och bolaget har levererat Uteklassrum till många nöjda kunder. Som exempel kan nämnas Tomelilla kommun, Höör och Bromölla kommun.

Utelyftet i Sverige AB
Regementsgatan 9, 352 36 Växjö.
Växel 0470-70 90 10
info@uisab.se.se