WORKSHOPS & PORTALER WORKSHOPS & PORTALER

PORTALER

Nytta och funktion på skolgården med pedagogiskt tema

Under hösten 2022 erbjuder Uteklassrum konceptet Portaler med Simon Karström som workshopledare.


En portal är en fysik installation med pedagogiskt fokus på ett tema, en möbel på skolgården där barnen genom en Workshop blivit delaktiga och engagerade i framställningen.
Portalen belyser ett tema som skolan vill fokusera på och utformas för att skapa en nytta eller funktion åt skolan och platsen.
Gärna med mervärden som gynnar biologisk mångfald, omställning till cirkulär samhällsutveckling och attraktivare utemijlö.
Andra teman kan tex vara Historia, Vattnets kretslopp, Rymden, Demokrati etc.Nedan ett exempel från Hindy-skolan där workshopen MÖNSTER låg till grund för utformning av Förvarings-container, Bi-hotell & Fjärilsrestaurang med lugn zon samt utsmyckning av Hållbarhetstorn.

Case: Hindby Dibber Skola i Malmö

Workshop tema "Mönster"


Teckna Tillsammans med elever från mellanstadiet pratade vi om mönster. Vad är mönster och hur uppträder dem? Vart kan man hitta mönster? Kan samma mönster uppträda i olika skala? Eleverna letade mönster på sin skolgård som vi tecknade av.

Digitala Laborationer Åter i klassrummet fick eleverna laborera fram nya mönaster som projecerades med projek- torn. Nya mönster skapades när teckningen lades på en avfilmningsstation och barnen fick ta kon- trollen över mönstret med rattar och spakar kopplade till datorn. Vi pratade om hur mönster utgjorde grunden för programering. Att kunskap också kan liknas vid mönster, tex språk, matematik, musik, dans mm.

Utsmyckning med funktion Barnens mönster har utgjort inspiration i utsmyckningen av de nya inslagen på skolgården; Bi-Fjärilshotell, Hållbarhetstornen samt inklädsel av en container som används för förvaring på skolgården.

I processen har vi tillsammans med skolan strävat efter att skapa en attraktiv utemiljö, skapa studieexempel för hur man kan bidra till ökad biologisk mångfald, att göra eleverna delaktiga i i förändringsarbete kring deras skolgård utifrån parollen " Delaktighet föder ansvar". I utformningen av portalen med "Bi-hotell & Fjärilsrestaurang" har vi strävat efter att skapa ny rumslighet på skolgården med inslag av lugna zoner.

 

Vi vill skapa spännande infallsvinklar på viktiga ämnen

Målet med PORTALER är att skapa lust att lära - ge barnen inflytande i verksamheten och som verktyg för samverkan mellan förskoleklass, skolan och fritidshemmet. Vi skräddarsyr lösningar efter Era behov och hjälper förverka dem

Alla skolgårdar kan bli ännu bättre - konceptet PORTALER sammanfattar hur vi riktar vår erfarenhet, kreativitet, våra kontaktnät, tid och fokus för att hjälpa Er skola att bli ännu bättre. Vi lyssnar in era behov och önskemål, tar fasta på platsens förutsättningar och skolans profil för att ta fram unika lösningar som hjälper Er att nå era mål och samtidigt uppfylla målen i läroplanen.
I ryggen har vi lång erfarenhet av projektledning, utforma konceptuella event och utställningsmiljöer, trädgårdsarketektur, produktion och hantering av bygglovshandlingar och formalia för bygglov. Till detta en rejäl dos kreativitet och breda nätverk.
Kontakta oss för kostnadsfri konsultation om hur man kan utveckla lösningar för just era behov