Utbildningspaket i utomhuspedagogik KOMPETENSDAGAR

Kompetensutveckling & kurslitteratur

Utbildnings tema i landskapet - Vår | Sommar | Höst | Vinter


När man bedriver undervisning utomhus så är det en fördel om skolpersonalen har kunskap om hur man lär ut förskolans och grundskolans ämnen enligt läroplanerna utomhus. Genom ett samarbete med erfarna och kunniga utomhuspedagoger erbjuder vi information & kompetensdagar i utomhuspedagogik för en utvidgad lärmiljö.

Skräddarsydd utbildning i utomhuspedagogik. Utbildningen sker genom både teoretiska och praktiska kunskaper i grön, blå, vit och gråa läromiljöer. Med utbildningen implementeras och utvärderas lärande organisationer i förskola. Med fokus på växelverkan mellan inomhus och utomhus, handlingsburen kunskap i både praktik och teori inom alla ämnen som till exempel språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

KONTAKTA OSS!
 
 

Våra utbildningar

Naturen som klassrum


1. Lärare i förskola (1–5 år) f-klass, fritidshem, barnskötare.
2. Lärare grundskola lågstadielärare årskurs 1 - 6 samt låg- och mellanstadiet
3. Lärare fritidspedagoger/fritidslärare, fritidsledare.

Priser för utbildningar offereras. Minsta grupp, 5 personer, vi erbjuder utbildning till grupper på upp till 20 personer.
Prisexempel: 5-10 personer, 3 474 SEK/pers 11-20 personer 1734 SEK/pers
Ovanstående pris exempel baseras på halvdag där det även ingår lunch tillagad i Uteköket. Utbildningen är baserad på förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.