GRÖN FREDAG HÅLLBAR UNDERVISNING

Hållbar undervisning:

Lektioner och aktiviteter med koppling till de GLOBALA MÅLEN


GRÖN FREDAG handlar om hållbara lektioner i enlighet med läroplanens alla ämnen fast med inriktning på FN:s globala mål. På fredagar satsar skolan på lektioner och aktiviteter med inriktning på hållbar utveckling. Maten som serveras på fredagar är så klart både klimatsmart och grön.

Ju mer grönt på tallriken på fredagen desto godare och bättre för vårt klimat.

För de GLOBALA MÅLEN

Utomhuspedagogik för hållbar utveckling i skolan


En studieresa med klassen till en nära UTELYFTET arena är för att prova på lektioner med utomhuspedagogik. Syftet med resan är att för en dag byta klassrummet mot en lektion utomhus. Att flytta ut undervisningen i naturen har många fördelar. På UTELYFTET kan du som lärare prova på och få inspiration med övningar i olika ämnen som passar utmärkt genom ett Uteklassrum. Utomhuspedagogik ger dessutom eleverna chans att lära känna sin närmiljö, få mer fysisk aktivitet, och använda alla sinnen i samspel på lektionstid.

 

Hållbara lektioner på fredagar enligt läroplanens alla ämne

  • maten vi äter