UTE ÄR INNE Lärmiljö i närmiljö för förskola & grundskolan

Uteklassrum baspaket

Ett utvidgat klassrum i utemiljö


Sedan 2016 har vi arbetat med konceptet Uteklassrum och har utifrån erfarenhet och forskning inom utomhuspedagogik satt samman ett komplett Uteklassrum UK 40, perfekt för förskolor och fritidshem. Att vistas mer utomhus ligger i tiden och vi har satt samman en lösning som vi vet att alla kan hantera. Du behöver inte vara utbildad utomhuspedagog eller utomhuskock för att ta med barnen ut till det utvidgade klassrummet.

Baspaket innehåller:
• En kraftfull, slitstark och mysig Tentipi Tältkåta med plast för upp till 40 personer.
• Två ”Hållbarhetstorn”, fungerar som utomhuskateder, förvaring och odling samt sittplats.
• Sittgrupper med plats för 25 sittande såväl vuxna som barn
• Hållbart behandlade odlingslådor där det följer med fröer och redskap för första årets odling.
• Handbok med hur man använder Uteklassrumet i en utvidgad lärmiljö.


Kombinera gärna med Workshopen "Mönster" för att sätta Er skolas prägel på det grafiska gränssnittet!
 

Vi hjälper Er - så här fungerar det

 
 

Vi hjälper Er - så här fungerar det

 
 

Uteklassrum tillval


Ett Uteklassrum fungerar som lärmiljö i skolans direkta närmiljö och fungerar som ett utvidgat klassrum. I basutförandet fungerar Uteklassrumet som en lärmiljö utomhus med sol, vind och regnskydd. Sittplatser och utrustning för odling och förvaring ingå. Som tillval erbjuder vi serviceavtal samt både utbildningspaket i Utomhuspedagogik samt uppvärmning och Utekök med Utematlagning. Nature Tech har utvecklat och tillverkar komplett utekök med vatten för hygienaspekten samt är försett med disko arbetsytor samt diskho md ett slutet avloppssystem samt ett helt komplett Utematlagnings koncept inklusive miljövänlig utrustning med bestick, muggar och tallrikar.