Endast ett sökresultat

  • Workshop ”Mönster” | Utsmyckning

    Elevernas delaktighet i utemiljöns utformning har flera bottnar, ökad känsla av att vara med och påverka, engagera för att väcka intresse för befintlig pedagogisk verksamhet, minskad risk för skadegörelse och ökad stolthet över sin skola är några.

    Kontakta oss för mer information