Förvaring | Utsmyckning | Container
september 18, 2022
Visa alla produkter

Workshop ”Mönster” | Utsmyckning

Elevernas delaktighet i utemiljöns utformning har flera bottnar, ökad känsla av att vara med och påverka, engagera för att väcka intresse för befintlig pedagogisk verksamhet, minskad risk för skadegörelse och ökad stolthet över sin skola är några.

Kontakta oss för mer information

Beskrivning

Färg och form med pedagogiskt sammanhang

Elevernas delaktighet i utemiljöns utformning har flera bottnar, ökad känsla av att vara med och påverka, engagera för att väcka intresse för befintlig pedagogisk verksamhet, minskad risk för skadegörelse och ökad stolthet över sin skola är några.
Målet här bygger på att skapa bryggor mellan pedagogiska processer och utemiljöns skötsel och utformning.

I workshopen ”Mönster” fokuserar på återkommande regelbundenheter i barnens omgivning.
Kopplingen till andra sammanhang där mönster uppträder; matematik, musik, dans, språk och kodning av digital information och spel. Vi har utvecklat en smidigt teknik för att efter genomförd workshop producera utsmyckningen antingen på plats eller på element som enkelt fraktas och monteras upp.

Kontakta oss för mer information